Voditelji

Letošnje voditeljske vrste: 

Stegovodja: Dani Gabršček

Volčiči in volkuljice: Neža Medvešček, Dani Gabršček, Mojca Grižnik

Izvidniki in izvidnice: Matija Šuligoj, Tevž Gabršček, Ines Sovdat, Maša Tuta

Popotniki in popotnice: Teja Gabršček, Blaž Leban

Duhovni asistenti: Damijan Bajec, Marko Sabotič

Pomagajo nam tudi (projektni voditelji): Andrej Fon, Andrej Mrak, Katja Tuta