Voditelji

Letošnje voditeljske vrste: 

Stegovodja: Matija Šuligoj

Volčiči in volkuljice: Manca Mrak, Lenart Miklavič

Izvidniki in izvidnice: Ines Sovdat, Tilen Miklavič 

Popotniki in popotnice: Matija Šuligoj, Neža Medvešček

Duhovni asistenti: Damijan Bajec, kaplan Blaž Kernel

Voditelj v SKVO-ju: Mojca Grižnik