Voditelji

Letošnje voditeljske vrste: 

Stegovodja: Dani Gabršček

Volčiči in volkuljice: Teja Gabršček, Mojca Grižnik in Katja Tuta

Izvidniki in izvidnice: Dani Gabršček, Tevž Gabršček, Ines Sovdat

Popotniki in popotnice: Andrej Mrak, Blaž Leban

Duhovni asistenti: Damijan Bajec, Marko Sabotič

Pomagajo nam tudi (projektni voditelji): Andrej Fon